Yazılım veya bilişim danışmanlığı alanımızda, firmaların ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretilir. Firmaların isteğine göre özel yazılımlar ya da varolan uygulamaları entegre ederek çözüme ulaşılır.

   Firmaların ihtiyaçlarını dinledikten sonra, gerekliliklere göre analiz yaparız. Yapacağımız analiz çerçevesinde kullanacağımız teknolojileri, mimarileri ve ileride karşılaşılacak durumları tahmin etmeye çalışırız. Yaptığımız bu analizden sonra, projeyi ne zaman teslim edeceğimize yönelik taslak bir gün çıkartırız.

   Analizimiz üzerine değerlendirme toplantısı yaptıktan ve onayımızı aldıktan sonra kolları sıvar proje çalışmalarına başlarız. Projemizi belirtilen süre içerisinde ortaya koymaya çalışırız ve firmaya son halinin sunumunu yaparız.

   Projenin sunum aşamasına gelen kadar, geliştirme ve test süreçlerinden geçirerek, uygulamanın olabildiğince stabil hale getirmeye çalışırız.

   Sunum sonrasında onayımızı aldıktan sonra, projemizi devreye alır, gerekli testleri gerçekleştirir, firmaya proje teslimimizi yaparız.

   Biliyoruz ki, projenin hayata geçirilmesinin yanında, sürdürülebilir olması da bir sorumluluktur. Bunun bilincinde olarak, müşterimize ihtiyaç duydukları hususlarda danışmanlık veriririz.

Şimdi Bahsedeceğimiz konu değişmez bir maddedir. Her Markanın kendine özel karakteristlik bir yapısı vardır ve her markaya özel çalışılır. Bu oluşumun adı iletişim çizgisidir.

Araştırma & Strateji

Markanın hali hazırdaki konumlandırılması araştırılır ve dönemsel bir strateji çizelgesi oluşturulur. Bu hamle ile bütünleşik pazarlama hizmetinin temelleri atılır.

Planlama & Hedef

Artık, belirlenen hedef kitleye, seçilen her mecradan hangi mesajın vurgulanacağı bellidir. Hedefler, oluşturulan kampanya için en ince ayrıntısına kadar hazırlanır.

Uygulama

Planlanan iletişim çizgisi artık sunuma hazırdır. Ve uygulama başlanır.

Değerlendirme

Oluşturulan iletişim çizgisinde aylık raporlar hazırlanır, Son durum değerlendirilir ve eğer gerekliyse revizyon yapılır.

Geniş bir yelpazeden bahsettiğimiz, Çokta mütevazi davranamayacağımız bir bölüm

Etkinlikler, bu kısım ikiye ayrılır. Var olan durum değerlendirilir, hedef kitle belirlenerek

Doğru etkinlik seçilerek, Uygulama ve değerlendirme aşamaları ile bütünleşik olarak yürütülür.


Var olan oluşumun içinde süre gelen projeler
Bayi Toplantıları
Kurum Yemekleri
Kurum İçi Etkinlikler


Marka tanıtımı & özel gün ve haftalar için hazırlanan etkinlik projeleri
Defileler
Konserler
Çocuk Etkinlikleri
Ramazan etkinlikleri

Sosyal Medya'nın Marka etkileşimi üzerindeki etkileri büyük, ancak biz bunun ne kadarının farkındayız?

Biens'in ortak kanısını bir örnekle açıklamak gerekirse; 18.yüzyılda Sanayi devrimine, yani kitlesel üretime ayak uyduranlar yaşadı, dahası büyüyerek yaşadı. Sosyal Medya günümüzün Sanayi devrimidir, Şuan Online işleme koyduğunuz herşey, günden güne artarak, devam etmekte, Kitlesel iletişimin önemli bir ayağını ki biz buna fısıltı diyoruz. Çığ gibi büyümekte,Bizim Amacımız, Bütünleşik bir yapı ile Sizin kontrolünüzde, uzmanlar tarafından marka etkileşiminizi doğru alanlara kanalize etmek.